Kalkulator HP 17 BII+

HP17BII

Nowy produkt

 • finansowy
 • ponad 250 gotowych  funkcji
 • własne równania HP SOLVE
 • wyświetlacz 2 lnie po 22 pola
 • gwarancja producenta 12m-cy

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

309,0 zł brutto

Więcej informacji

Kalkulator HP 17 BII+

Kalkulator finansowy Hewlett-Packard 17BII+

 

 • Notacja algebraiczna oraz RPN - Odwrotna Notacja Polska
 • Ponad 250 funkcji finansowych, biznesowych i statystycznych
 • Szybkie obliczenia cash flow, TVM,  NPV, IRR

 

Kalkulator 17bII+ oferuje ponad 250 wbudowanych funkcji, w tym: raty kredytowe, odsetki, amortyzacje, wartość pieniądza w czasie, wewnętrzna stopę zwrotu, konwersję walut i jednostek, prawdopodobieństwo oraz statystyki dwóch zmiennych. Możliwość podłączenia drukarki przez port podczerwieni. Dzięki listowemu przechowywaniu danych możesz swobodnie przeglądać i edytować. Łatwą obsługę zapewnia przejrzysty system menu i komunikatów.

Polska instrukcja obsługi w postaci dokumentu .pdf na dołączonej płycie CD.

Kalkulator objęty jest 12 miesięczną gwarancją

 

FUNKCJE  FINANSOWE

TVM- WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

 • procent składany
 • oprocentowanie roczne
 • pełne okresy płatności
 • kapitalizacji
 • niepełne okresy płatności
 • kapitalizacji
 • automatyczny mnożnik przez miesiące w roku
 • tryb końcowy w kapitalizacji END 
 • tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN
 • konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie
 • stopa nominalna
 • stopa efektywna
 • dowolne okresy kapitalizacji

INSTRUMENTY FINANSOWE 

 • kredyty
 • pożyczki, leasing 
 • leasing z przesunięciami płatności
 • płatności z góry z wartością końcową leasingu
 • depozyty, lokaty
 • regularne oszczędzanie, ubezpieczenie na życie
 • fundusze inwestycyjne, emerytalne
 • renty kapitałowe, emerytury
 • pożyczki z niepełnym pierwszym okresem płatności
 • siła nabywcza po uwzględnieniu inflacji
 • cena polisy ubezpieczeniowej

NIERUCHOMOŚCI 

 • zysk netto przy odsprzedaży nieruchomości
 • stopa zwrotu inwestycji w nieruchomość 
 • stopa zwrotu z odsprzedaży kredytu hipotecznego
 • spłaty po okresie karencji, spłaty odroczone
 • zysk z dzierżawy
 • dzierżawa z ratami płatnymi z góry

AMORTYZACJA

 • amortyzacja rat kredytowych i leasingowych
 • kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności
 • odsetki w dowolnej racie i okresie płatności
 • bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności
 • amortyzacja liniowa SL
 • wartość amortyzacji
 • pozostała część majątku
 • amortyzacja degresywna SD
 • amortyzacja metodą sumy cyfr roku SOYD
 • wartość amortyzacji z dowolną datą nabycia w roku
 • zamiana metody amortyzacji degresywnej na liniową
 • nadwyżki amortyzacji

CF-ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH 

 • wartość przepływu
 • ilość przepływów
 • stopa bieżąca netto NPV
 • wewnętrzna stopa zwrotu IRR,YR
 • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR
 • przyszła wartość dodatnich przepływów gotówki NFV
 • ujednolicona seria netto NUS
 • przeglądanie wpisów przepływu gotówki
 • zmiana wartości przepływów gotówki
 • zmiana ilości przepływów gotówki

FUNKCJE BIZNESOWE

PROCENTY
• zmiana procentowa
• procent całości
•  kwota końcowa po dodaniu lub odjęciu procentów
• okresy oprocentowania różne od okresów płatności
• rabaty
• opłaty manipulacyjne
• narzut
• marża
• cena
• koszt
• zwrot z kapitału własnego
• podwyżki płac
•  wypłaty stałe + prowizje

WALUTY
• kurs wymiany
•  konwersje dowolnych par walut
•  przechowywanie zestawów dowolnych walut
• przywoływanie zestawów dowolnych walut
• ilość walut w koszyku

LISTY KOSZTÓW
• tworzenie list
• przeglądanie list
• edycja list
• nadawanie nazw listom
• przechodzenie między listami
• obliczanie sum cząstkowych
• obliczenia dokonywane na 2 listach

KALENDARZ

przeszłość od pt 15.10.1582 , przyszłość do pt 31.12.9999 , zegar , przypomnienie tonowe , aktualna data , amerykański format daty:miesiąc - dzień - rok ,europejski format daty: dzień - miesiąc - rok , określanie dnia tygodnia dowolnej daty , obliczanie ilości dni między datami ( na bazie miesiąca 30 dni ) , obliczanie rzeczywistej ilości dni miedzy datami ( z przestępnymi ) , obliczanie dat przeszłych i przyszłych , zintegrowanie kalendarza z funkcjami finansowymi , terminarz wydarzeń , przeglądanie terminów ,

PROGRAMOWANIE

metoda programowania - Solver , automatyczne wbudowane podprogramy -68 podprogramów , pojemność pamięci - 400 kroków , identyfikacja instrukcji w liniach programu , wyświetlanie równania , automatyczna weryfikacja poprawności zapisu równania , możliwość skoków w programie , możliwość pętli w programie , zmiana instrukcji w linii programu , zmienne , operatory , funkcje ,

OBLIGACJE

cena obligacji ( price ) , zysk z obligacji , obligacje z półrocznym kuponem , obligacje z rocznym kuponem ,

FUNKCJE MATEMATYCZNE

logarytm naturalny ln , silnia n! , nawiasy , +, -, x, ,, %, 1,x, +,-, ln, , , ex, n!,, , , , reszta z dzielenia , przywoływanie ostatnich operacji , wpisywanie działań arytmetycznych jako stałe , notacja naukowa dużych i małych cyfr , obliczenia łańcuchowe

FUNKCJE STATYSTYCZNE

analiza statystyczna jednej zmiennej , analiza statystyczna dwóch zmiennych , statystyka sumacyjna , średnia arytmetyczna , mediana , średnia ważona , odchylenie standardowe , minimum , maximum ,różnica minimum i maximum , sortowanie rosnące , sortowanie malejące , prognozowanie x,y , współczynnik korelacji , zgrupowane odchylenie standardowe , linearna metoda dopasowania krzywej , ekspotencjalna metoda dopasowania krzywej , logarytmiczna metoda dopasowania krzywej , potęgowa metoda dopasowania krzywej , przewidywanie sprzedaży na podstawie danych statystycznych , przewidywanie sprzedaży przy wprowadzaniu zmiennych